Undirskriftalisti

Responsive image

Krafa um félagsfund í Sjómannafélagi Íslands

Undirritaðir félagsmenn í Sjómannafélagi Íslands óska eftir því að stjórn boði til félagsfundar eigi síðar en 1. nóvember 2018. Sigurður Jóhann Atlason, Rúnar Gunnarsson, Davíð Sigurðsson, Sæþór Ágústsson, Sigurdór Halldórsson, Ólafur Ingvar Kristjánsson, Júlíus Jakobsson og Friðrik Elís Ásmundsson. Vísað er til 19. gr. félagslega sem hljóðar svo: “Félagsfundur skal haldinn þegar stjórnin álítur tilefni til eða ef að minnsta kosti 100 félagsmenn óska þess skriflega enda sé um leið gerð grein fyrir verkefni slíks fundar. Félagsfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað. Til fundar skal boða með tveggja sólarhringa fyrirvara. Ef félagsfundur er haldinn undir sérstökum kringumstæðum og tveir sólarhringar ekki liðnir frá því að fundur var boðaður ber í upphafi fundar að leita samþykkis fundarmanna um að fundurinn skuli teljast lögmætur. Félagsfundur getur ekki ákvarðað fjárhagsskuldbindingar.” Okkur, sem setjum nafn okkar undir þennan lista, finnst mikilvægt að félagsfundur komi saman í því skyni að félagsmenn geti tekið afstöðu til þess hver séu gildandi lög félagsins og leiðbeint stjórn Sjómannafélags Íslands í því efni áður en lengra er haldið. Máli okkar til stuðning vísum við til réttmætisreglunnar og til mikilvægis þess að ekki leiki vafi á gildandi lögum í félaginu. Jafnframt er gerð krafa um að skráning á fundinn, atkvæðagreiðsla um málefni hans svo og fundurinn sjálfur verði rafrænn og framkvæmdin í höndum óháðs aðila. Tillaga að dagskrá fundarins: 1. Framkvæmd og form fundar og atkvæðagreiðslu um niðurstöðu fundarins. 2. Borin saman lög félagsins eins og þau eru sett fram í fundargerð eftir aðalfund í desember 2017 og lög félagsins eins og þau birtast á vef félagsins. 3. Skýringar stjórnar og umræður. 4. Niðurstaða. 5. Önnur mál, réttilega fram borin. Nú er kominn tími til að standa saman, taka á málunum og sameinast sem sterkt félag. Litið er svo á að undirskriftarlisti þessi sé fullgildur þar sem að rafrænar undirskriftir gilda jafnt á við skriflegar skv. lögum nr. 28/2001 um rafrænar undirskriftir, en þar segir: 4. gr. Réttaráhrif rafrænna undirskrifta. Ef undirskrift er skilyrði réttaráhrifa samkvæmt lögum, stjórnvaldsfyrirmælum eða af öðrum orsökum fullnægir fullgild rafræn undirskrift ætíð slíku skilyrði.

25.10.2018 - 01.11.2018

Allir Íslendingar

Sigurður Jóhann Atlason

Skráningar á listaÞað hafa skráð sig á listann.
Það hefur enginn skráð sig á listann ennþá.
Það hefur einn skráð sig á listann.